Stigma

Golv

All vår råvara har vuxit i Norrland där tillväxten är mycket långsam. Vi får på så sätt ett virke av högsta svensk kvalitet. I våra slott och herresäten liksom i våra hembygdsgårdar finns gott om golv som trampats sedan 1500-talet. Trägolv som nötts av många generationer och som blivit vackrare och vackrare för varje steg. Ett äkta trägolv har inget begränsande ”bäst före datum”. Ett Stigmagolv är en framtidsinvestering med glädje och skönhet från första dagen.

Lorem ipsum

Ändspont

Stigma ändspont används främst till panel och golv där man har nytta av dess spontade fyra sidor. Ändsponten på kortsidorna gör att skarvningen kan ske mellan reglar, eftersom den förhindrar att virket vrider sig och glipor uppstår. Fördelen med ändspontad panel och golv är att man kan minska spillet och lättare få fina skarvar. Detta är fördelaktigt då man ska lägga långa tak- eller golvpartier. Man kan skarva brädorna var man vill, även mellan reglarna och man är då inte lika längdberoende.